Kvalitetspolicy

För att behålla och stärka vårt anseende, vår konkurrenskraft och lönsamhet skall vi producera och montera skyltar, dekor & reklam av hög kvalitet.

Vi säkerställer kvalitén genom:

  • att all personal har kvalitétsansvar och kännedom om resultatet av sitt arbete samt har erforderlig kompetens.
  • att anlita leverantörer och använda deras produkter som uppfyller dom kvalitétskrav vi har
  • att samtliga produkter som används uppfyller gällande regler och förordningar.
  • att anpassa våra lokaler till vår produktion
  • att hålla oss uppdaterade med nyheter i branschen.